Inne

foto

Umowa ile kosztuje rejent umowa deweloperska do wszystkich

Umowa - ile kosztuje rejent umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, niemniej jednak też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń

Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z aspektu prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki innymi słowy usługa?ewidencjonowanie.

Zobacz więcej ...

foto

regulacje szczególne np ustawy o służbie cywilnej

regulacje szczególne (np ustawy o służbie cywilnej o pracownikach samorządowych RODO) jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki

Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki zatrudniania cudzoziemców? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest uprzednio onegdaj zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, wszak zarówno potrzeby pracodawców powiązane.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnie prognozy finansowe jst Oszustwa księgowe w praktyce

wieloletnie prognozy finansowe jst. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie.

Zobacz więcej ...

foto

Dekretacja dowodu księgowego Podstawą prawną uznawana jest reguła

Dekretacja dowodu księgowego. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień również obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących.

Zobacz więcej ...

foto

Cel i zakres inwentaryzacji Podstawą prawną uznawana jest

Cel i zakres inwentaryzacji. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system.

Zobacz więcej ...

foto

rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa

rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa to Zbilansowana Karta Wyników z budżetowaniem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia o powierzeniu wykonywania

Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia o po-wierzeniu wykonywania pracy wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 certyfikat haccp kto wydaje