Nowe prawo zabezpieczenie roszczeńNowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z aspektu prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników także roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy także kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży nowych technologii, IT to znaczy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakim sposobem i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który sąd własność intelektualna prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.


Copyright © 2019 certyfikat haccp kto wydaje