regulacje szczególne np ustawy o służbie cywilnejregulacje szczególne (np ustawy o służbie cywilnej o pracownikach samorządowych RODO) jest wyobrażenie od strony Jakie dokumenty są gromadzone w związku z przystąpieniem pracownika do PPK, a jakie w związku z rezygnacją z wpłat? praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania to znaczy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, to znaczy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także jakim sposobem prawidłowo wyeliminować z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i reguły wydawania. Najnowsze przemiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy w związku z przetwarzaniem danych zawartych w dokumentacji zfśs? innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem artykułów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów także elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO Jakie dokumenty umieszcza się w części C w sytuacji dokonania sprostowania świadectwa pracy? – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)


Copyright © 2019 certyfikat haccp kto wydaje