Prawo

foto

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi zrozumienie

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa także reprezentacja konkretnych propozycji rozwiązań problemów.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane etapowanie wzajemne

Nowe prawo budowlane - etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu i obszaru częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę.

Zobacz więcej ...

foto

W który sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów

W który sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, którzy chcieliby stworzyć podwaliny karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem lub stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Rejestr akcji w oparciu

Nowelizacja KSH Rejestr akcji w oparciu o technologię blockchain ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie,.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne jakie są tryby upadłości

Prawo restrukturyzacyjne - jakie są tryby upadłości konsumenckiej? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz.

Zobacz więcej ...

foto

ESPD przygotowywanie i składanie JEDZ

ESPD - przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców i nowe Prawo zamówień publicznych - główne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne last minute i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne last minute i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo zgrupowanych z nimi regulacji KPC to szczegółowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi nader specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących.

Zobacz więcej ...

foto

rozporządzenie do ustawy o ochronie

rozporządzenie do ustawy o ochronie osób i mienia i Podstawy procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie zakresu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłata produktowa naliczenie

Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłata produktowa naliczenie warianty opakowań metody ewidencji – według nowego wzoru sprawozdania Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Obsługa kancelaryjna wiedzy w obszarze

Gmina i Obsługa kancelaryjna wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej”.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 certyfikat haccp kto wydaje