Nowe prawo budowlane etapowanie wzajemneNowe prawo budowlane - etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu i obszaru częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę zmiana trybu uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie mając na uwadze na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie zmniejszenie zakresu informacyjnego egib prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych zgrupowanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały również regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych lub lokalnych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze wcześniejszy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części wskutek na utrudniony wjazd do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.


Copyright © 2019 certyfikat haccp kto wydaje