Prawo restrukturyzacyjne jakie są tryby upadłościPrawo restrukturyzacyjne - jakie są tryby upadłości konsumenckiej? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, kiedy sąd może nie uwzględnić wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która w rzeczy samej zmienia regulacje Prawa upadłościowego dodatkowo Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości odnośnie do znowelizowanych przepisów, a podobnie wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według śmiałych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej, jaka nie prowadzi działalności gospodarczej, również postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia również radca prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego także zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.


Copyright © 2019 certyfikat haccp kto wydaje