a jakie w związku z rezygnacją z wpłat?


foto

regulacje szczególne np ustawy o służbie cywilnej

regulacje szczególne (np ustawy o służbie cywilnej o pracownikach samorządowych RODO) jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 certyfikat haccp kto wydaje